Press enter to see results or esc to cancel.

Hintojen merkintä kuluttajakaupassa

Lyhyt yhteenveto EU:n direktiivin pohjalta tehdystä hintamerkintäasetuksesta:

  • Myyntihinta on se kokonaishinta, jonka kuluttaja palvelusta maksaa (sisältäen kaikki verot ja esim. pantit).
  • Kaikissa mainoksissa ja mainosvälineissä on ilmoitettava myyntihinnat sekä yksikköhinnat.
  • Kustannukset, jotka peritään osalta asiakkaista, mutta ei kaikilta, on ilmoitettava.
  • Jos kokonaishintaan vaikuttaa kuluttajan valinnat esim. materiaalien suhteen, käytetään esimerkkihintana kuvallisesti tai sanallisesti kuvattua tuotteen tai palvelun hintaa.
  • Hintojen esittäminen arvioidaan kuluttajan näkökulmasta.
  • Palveluista on laadittava maksuluettelo maksujen määräytymisperusteista. Jos hintoja on paljon, on kerrottava miten ja mistä kuluttajat voivat tutustua täydelliseen hinnastoon.
  • Hinnasto on sijoitettava myymälässä sellaiseen paikkaan, josta se on helppo havaita. Mahdollisuuksien mukaan hinnasto on asetettava sellaiseen paikkaan liikehuoneiston ulkopuolelle, että kuluttaja voi tutustua hintoihin tulematta sisään liikkeeseen.