Elokuvakäsikirjoitus

Pengoin vanhoja tiedostojani ja käsiini sattui opiskeluaikaiset muistiinpanoni käsikirjoitusopeista. Josko näistä lähinnä luetteloiduista asioista olisi jollekin hyötyä – toivottavasti.

Lineaarinen tarinankerronta

Tarinan perusrunko koostuu kolmesta näytöksestä, joiden sisällöt voivat vaihtaa paikkaa. Yksi vaihe voi olla vain yksi lause tai kestää pidempäänkin.

1. Näytös

 • I. Ordinary world
 • II. Call to adventure
 • III. Refusal
 • IV. Meeting with mentor
 • V. First treshold

2. Näytös

 • VI. Tests, allies, enemies
 • VII. Approach to inmost cave
 • IIX. Ordeal (tulikoe)
 • IX. Reward

3. Näytös

 • X. Road back
 • XI. Resurrection
 • XII. Return with the elexir

Muista, että sankarin pitää kohdata käänteet yksin.

Arkkityypit

Vältä suurimpia kliseitä hahmojesi suunnittelussa.

 • Hero
 • Mentor
 • Threshold Guardian
 • Herald (sanansaattaja, viestintuoja)
 • Shapeshifter (saattaa esiintyä erilaisissa rooleissa)
 • Shadow (päävastustaja)
 • Trickster (koominen hahmo)

Katsoja tai lukija nauttii samaistuessaan ja tunnistaessaan arkkityypin lähipiiristään. Mieti ja valitse hahmot tarinan ehdoilla: kaikkia ei ole pakko käyttää, jos tarina ei sitä vaadi. Hahmot voivat sisältää myös alatyyppejä: sankari voi olla myös koominen hahmo jne.

Sankari

 • ”minä”
 • katsojan tulisi samaistua
 • irtautuminen perheestä tai yhteisöstä
 • Millainen ihminen on? Tutustuminen maailmaan?

Muista myös:

 • kasvu (aktiivinen, toiminta)
 • uhrautuminen
 • kuoleman kohtaaminen
 • sankari voi olla välillä joku toinenkin
 • sankarin puutteet

Sankari voi olla yhdistelmä eri arkkityyppejä ja muuttua hetkellisesti toiseksikin arkkityypiksi. Sankarilla on tahto tai ei ole tahtoa (jossain vaiheessa pitää tulla tahto (elokuvan rahoittajat ei suosi ”ei-tahtovaisian”))

Antisankarit

Arkkityyppi on ulkopuolella esim. yhteisöä ja jonka itsetunto on heikko. Tyyppi usein kyyninen tai traaginen.

 • ryhmäorientoituneet (aasialainen tyyli): ryhmässä, sitten pois ja pyrkimys takaisin ryhmään.
 • yksinäiset sankarit (westerntyyli): alussa yksinäinen, menee yhteisöön, lähtee omille teilleen
 • muutoksen aiheuttajat (tv-sarjat, komediat, ei muutu itse, muuttaa muut)

Sankareiden matka

Matka on ihmisen kasvutarina. Matkalla mukana mm.

Mentor (oppi-isä)

 • opettaa ja suojelee
 • edustaa hyvää
 • usein entisiä sankareita

Hänen rooli

 • toimia opettajana
 • lahjoittajana (esim. apuväline, jonka sankarin on ansaittava)
 • keksijänä
 • sankarin omatuntona
 • motivoijana
 • ”upottajana” (voi kertoa tiedon, jota käytetään esim. tarinan lopussa. (Beckett: Näytä katsojalle mitä se haluaa, mutta eri tavalla kuin hän luulee))
 • seksuaalinen opettajana

Erilaiset oppi-isät

 • paha oppi-isä (pakottaa sankarin oppimaan lisää)
 • langenneet oppi-isät (on vielä omalla matkallaan)
 • pysyvät/osaajat (esim. Q James Bondissa)
 • heitä voi olla matkalla useita
 • komediallinen
 • shamaani (pystyy kertomaan tuntemattomasta maailmasta)
 • moniulotteinen
 • sisäinen sankari

Oppi-isä voi tulla milloin tahansa tarinaan (usein kuitenkin I. näytöksessä)

Treshold Guardian

 • esteitä
 • antagonisteja (päävastustajia)
 • testaa sankaria
 • ohi pääsemiseksi sankarilla useita vaihtoehtoja
 • tärkeää tunnistaa
 • liittolaiseksi
 • mitä suurempi vastus, sitä suurempi sankari
 • sankari tuntee myötätuntoa
 • ei tarvitse olla fyysinen
 • sankarin suurimpia tehtäviä on voittaa treshold guardian

Herald (sanansaattaja)

 • I näytöksessä (kutsu seikkailuun), milloin tahansa
 • asettaa haasteen ja antaa tietoa tulevasta
 • horjuttaa sankaria (”herättelee”)
 • kutsu muutokseen (erittäin tärkeä!!!)
 • ei tarvitse olla fyysinen hahmo
 • sankarin motivointi
 • positiivinen, negatiivinen, neutraali
 • juonellisesti voidaan antaa esim. katsojalle tieto haasteesta, mutta ei sankarille

Shapeshifter

 • vastakkainen sukupuoli
 • muuttuu jatkuvasti
 • ystävä/vihollinen, mitä tahansa
 • maskuliini/feminiini
 • katalysaattori (muutoksen aikaansaaja)
 • epäilys ja jännitys
 • femme fatale/homme fatale
 • joskus sankari itse

Shadow

 • pimeys
 • roisto, antagonisti, vihollinen
 • trauma, syyllisyys (edustaa näitä puolia itsessämme)
 • haastaa taisteluun
 • tarina on niin hyvä kuin roistokin
 • voi olla pelkästään sisäinen
 • voi ”naamioitua”
 • myös hyviä ja ihailtavia piirteitä
 • haavoittuvia ja heikkoja
 • ulkoiset tuhottava
 • sisäiset voimattomiksi (esim. korkeanpaikankammo)
 • mikä tahansa puoli

Trickster

 • kujeilu ja halu muuttua
 • kaikki koomiset hahmot
 • pärjää älyllä
 • palauttaa sankarin ja katsojan maanpinnalle
 • nauru on oleellista
 • peloton
 • myös sankari voi olla
 • ”jekuttaja sankari”
 • pärjää älyllään itseään voimakkaampia vastaan

”Itketä paljon, naurata vähän”

HENKILÖT

Aristoteles kuvasi henkilöitä: toimivia ihmisiä, ketkä ovat jonkinlaisia luonteeltaan.

4 vaatimusta:

 • jalous
 • soveliaisuus
 • totuudenmukaisuus
 • johdonmukaisuus

Syd Field (Screenplay-kirjan tekijä, www-sivut)

 • tarina koituu päähenkilölle
 • josta tarina kertoo
 • jonka muuttumista tulee kiehtovaa

Jaa henkilöhahmot kahteen kategoriaan:

 • sisäinen
 • ulkoinen

Millaiset suhteet hahmoilla on muihin henkilöihin tai itseensä. Henkilöt on tunnettava läpikotaisin.

3 perustekijää

 • ammatillinen
 • henkilökohtainen
 • yksityinen

Ota erilaista näkökulmaa:

 • mistä roolista katsoo maailmaa
 • asenne: positiivinen, negatiivinen
 • persoonallisuus: ”vilkas, hidas”
 • käyttäytyminen
 • 1) psykologinen 2) biografinen

Draamaa syntyy henkilön päämäärästä, toiminnasta ja esteistä.

1. näytös

I Ordinary World

ALUN PAINEET

 • nimi
 • aloituskuva
 • prology / backstory

Tavallinen maailma, jossa tarina tapahtuu.

 • ristiriita
 • tausta / konflikti

Vastakohta

Kysymysten asettaminen

 • useita kysymyksiä
 • toimintaa

Sisäiset / ulkoiset ongelmat (persoonallisia heikkouksia ja ongelmia)

SANKARIN SISÄÄNTULO

 • toiminta
 • samaistuminen ja tunnistaminen

Vajavainen sankari

 • saduissa perheenjäsen puuttuu

Tapahtuu traaginen virhe

 • tuhoava
 • hamartia (erehdyksestä johtuva virhetoiminta)
 • hybris (ylimielinen, ego liian suuri tunnistaakseen ongelmansa)
 • kaikilla moniulotteisilla henkilöillä

Haavoittuneet sankarit

 • ulkokuori peittää
 • näkyvä tai emotionaalinen
 • monet tarinat kertovat paranemisesta

Millaiset panokset pelissä on?!?!?!?!

 • katsojan pitää tietää (elämän ja kuoleman kysymys)

Backstory ja ekspositio

 • katsoja ymmärtää sankaria
 • alateksti (ei puhuta suoraan)
 • rankimmat salaisuudet vähitellen
 • vaikeaa kirjoittaa (jos liian hidas – kyllästyy, liian nopea – vesittyy)

Teema

 • tavallisessa maailmassa paljastettava
 • pitää päättää etukäteen
 • auttaa yksitäisissä kohtauksissa
 • sankarilla ei välttämättä mitään ongelmia alussa

II The Call to Adventure

 • staattinen, mutta epävakaa
 • lisäenergiaa
 • päähenkilön esittelyn jälkeen
 • viesti
 • yhdenaikaisuus
 • houkutus (syy miksi lähteä seikkailuun)
 • sanansaattaja tuo viestin (sankari svoikin erehtyä viestintuojasta (onkin paha), kutsun todellisuus)

Tiedusteluretki

 • taistelu (pedataan taistelua)

Harhaanjohtaminen ja epämukavuus

Puute

 • sankari lähtee palauttamaan kadonnutta esinettä
 • ei vaihtoehtoa (kuole tai lähde)
 • monta kutsua (Hollywood: 2 kieltäytyy, 3. lähtee)
 • kutsu on valintaprosessi

III Refusal of the Call

 • pelko/epäröinti
 • sankari valmis menettämään henkensä
 • ehditään pohtia tehtävää (katsoja ehtii miettiä)
 • vähättely (ei haluaisi lähteä matkalle)
 • tekosyyt (halpaa komediaa)
 • itsepintainen kieltäytyminen johtaa tragediaan
 • ristiriitainen
 • myönteinen kieltäytyminen (esim. pelastaa henkensä, jos ei lähde)
 • taiteilijat (sosiaalinen kieltäytyminen, jotta voi toteuttaa jotain suurempaa)

Tahtovat sankarit

 • etsijät (vihkiytyneet johonkin tehtävän)
 • katsojalle näytettävä vaarat

Portinvartijat

 • kyseenalaistavat sankaria ja hänen kyvykkyyttä hoitaa tehtävät
 • tiettyjä rajoja ei saa ylittää

Salainen ovi

 • noin ei saa tehdä, mutta sankari tekee
 • kieltäytyminen voi olla lyhyt
 • luonne kertoo merkityksen
 • painopiste voi muuttua

Tässä kohdassa noin. 17 min. on kulunut  kahden tunnin elokuvasta!

IV Meeting with the mentor

 • valmistelut oppi-isän avustuksella
 • oppi-isä antaa jotain pelin voittamiseksi
 • elävä, tietokone, kirja, tietous
 • konflikti
 • tunnesuhde
 • kentauri
 • tarina liikkeelle
 • vahvistaa psyykettä
 • vältä kliseitä
 • oppi-isä voi johtaa harhaan
 • suhde voi muuttua traagiseksi
 • kohtuuttomia vastapalveluksia
 • oma itse

V Crossing the first treshold

I näytöksen loppu

 • ulkopuolinen voima
 • tarinan suunta muuttuu
 • plot point (in english)
 • myös sankarin sisältä (kysymys, pitääkö muuttua johonkin suuntaan)
 • yhdistelmä
 • portinvartijoita alkaa ilmestyä; miten ohitetaan (testataan sankaria)
 • illuusioita (ei todellista uhkaa)
 • hyppy tuntemattomaan (meno toiseen maailmaan)

Point of No Return – päähenkilö ei voi palata enää alkuun

2. Näytös

VI Testejä: ystäviä ja vihollisia

– erityisesti maailma mahdollisimman suuri vastakohta, fyysinen tai sisäinen- vaarallisempi- testaus- upotus, ansa- ketkä ystäviä, ketkä vihollisia- sankarin partneri, jekuttaja tai oppi-isä

Ryhmät

 • jäsenillä erityistaitoja
 • kilpailijat ryhmän sis.
 • heikkouksia ja vahvuuksia
 • todelliset viholliset
 • vastustajilla voi olla naamio
 • kilpailija on voittamassa (kyse ei ole kuolemasta ja elämästä)
 • uudet säännöt
 • miten toimitaan paineen alla
 • luodaan henkilöiden väliset suhteet
 • katsoja oppii tuntemaan henkilöt
 • sankari kerää voimia

VII Approach to inmost cave

 • sankari matkustaa kohti keskusta
 • portinvartijoita ja testejä
 • tehdään suunnitteluja
 • romanssi
 • röyhkeä lähestyminen -> rangaistus
 • lisätietoa
 • harhaanjohtaminen
 • kokemuksesta auttavat selviämään jatkosta
 • erityisiä maailmoja voi olla useita, luo jännitettä
 • nöyryys ja tietoisuus
 • näytetään opittuja asioita
 • tunne aseena
 • muistutus, ettei ole helppoa
 • rikotaan ‘status quota’
 • elämän ja kuoleman välimaasto
 • takaiskuja
 • panokset kasvaa
 • aikaraja
 • lopulta sankari aina yksin
 • ‘keskusta’ puolustetaan kaikin keinon
 • valtataisteluja
 • sankari saattaa muuttua vastustajaksi
 • pelko täytyy voittaa tahdonvoimalla

IIX The ordeal (tulikoe)

 • kaikkein pyhin
 • suurin haaste
 • sankarin on kuoltava
 • selviytyvät suurimmasta testistä
 • muutos
 • tarinan kriisikohta

2.näytöksen rakenne on erittäin tärkeä. Kriisikohta erottaa tarinan eri osat toisistaan. Mikään ei ole niin kuin ennen. Todistaja (edustaa katsojaa)

kuoleman läheisyys katsojalle

 • jännite vapautetaan
 • vuoristorata
 • kuoleman huijaus
 • oppi-isän kuolema
 • kostuu sankarin kuolemaksi
 • tarinan roisto pitää tuoda tullessaan
 • roistoa tarvitaan muutokseen
 • varjo edustaa sankarin pelkoja
 • ulkoistaminen: toiminnalla pitäisi näyttää pelot
 • oman minän joitakin puolia
 • jos roisto kuolee, niin siirrytään psyykkiselle puolelle
 • kuolemalla aina hintansa
 • 1) Sankari matkustaa kuoleman/hulluuden rajoille (toinen henkilö apuun) 2) Romanttinen/fyysinen kriisi
 • vastakkaiset sisäiset voimat (Armoton: pitää tappaa hyvän teon tehdäkseen)
 • vastakkaisten voimien tulee olla tasapainossa
 • uskon kriisi

Psyko

 • suurin tulikoe
 • sankari vaihtuu
 • ei jälleensyntymää
 • auktoriteetin vastustaminen
 • myyteissä minän kuolema
 • jumalallisuus
 • seuraukset

IX Reward

 • juhlat
 • käydään läpi kokemuksia
 • tutustutaan henkilöihin jälleen
 • rakkauskohtaus
 • ”sankari saa aarteen”
 • symbolinen esine
 • varastaminen
 • korkea hinta
 • havaintokyky
 • itsetuntemus
 • vääristyminen | ylimielinen
 • aliarvioi merkityksen
 • taantuminen

3. Näytös

X The road back

 • valintatilanne
 • intensiteetti kasvaa
 • paluu ei saa olla helppo
 • tärkeintä on motivointi
 • vastustajasta/vastustajista eroon
 • vastustaja voi olla muuttanut muotoaan
 • takaa-ajot
 • yleisön herättely
 • sankari saattaa joutua luopumaan esineistä
 • perässä roistot tai ihailijat
 • tahi roiston pako
 • paluu voi olla lyhyt, vaikka 1 kohtaus
 • uusi päämäärä

XI The resurrection

 • tarinan kliimaksi
 • kuoleman kohtaaminen ja uudistutuminen, panokset isommat kuin tulikokeessa
 • sankari säilyttää opit
 • viimeinen taistelu
 • sankarin oltava yksin
 • ”showdown”
 • traaginen sankari kuolee
 • valintavaihtoehtoja
 • romanttinen valinta
 • ”hiljainen” kliimaksi myös mahd.
 • toisiaan seuraavat kliimaksit
 • katharsis
 • vapautuminen, puhdistuminen

XII Return with the elixir

 • yhteisön parantuminen
 • eri juonet päätetään

KAKSI TARINAN LOPETUKSEN MUOTOA

suljettu loppu (Hollywood)

 • kerronta palautuu alkuun
 • näytetään muutos
 • ”happy ending”

avoin loppu

 • tarina jatkuu katsojan mielessä
 • moraali jää katsojalle

PALUUN FUNKTIOT

 • vaikuttaa katsojan tunteisiin
 • ”suden kuoppa”
 • jotakin odottamatonta
 • ironia ja kyynisyys
 • synnin palkka suhteessa syntiin
 • epäoikeudenmukainen loppu jos kuva epäoikeudenmukaisesta maailmasta
 • viisaus
 • tragedioissa oppi välitetään eteenpäin
 • ”surullisempi, mutta viisaampi”
 • ”surullisempi, eikä yhtään viisaampi”

EPILOGI

”sudenkuopat”

 • liian äkkinäinen/pitkitetty loppu
 • yllätyksetön loppu
 • sivujuonet loppuun; ”kolme iskua” l. sivujuonen kehitys näytettävä leffan aikana
 • pidä tarina yksinkertaisena
 • keskittäminen
 • täsmällisyys

Henkilökaari

I. näytös

 • 1. Rajallinen tietoisuus ongelmasta
 • 2. Kutsu seikkailuun -vaihe: tietoisuuden kasvu
 • 3. Vastahakoinen, pelottaa
 • 4. Vastahakoisuuden voittaminen
 • 5. Muutokseen sitoutuminen

II. näytös

 • 6. Muutosta koetellaan. Esteitä.
 • 7. Valmistautuminen suureen muutokseen
 • 8. Osallistuminen suureen muutokseen (yksin!)
 • 9. Palkinto. Osallistumisen seuraamukset. Takaiskujakin.

III. näytös

 • 10. Uudelleen sitoutuminen
 • 11. Lopullinen osallistuminen
 • 12. Ongelman hallinta

– sankarin viimeinen mahdollisuus. Hamartiat ei enää.- valesankari esiin, yrittää varastaa shown – todisteet- uhraus- sankari saanut jotakin jokaiselta- show, don’t tell

Elokuvien lajityypit

draama 10-40% komedia 60-90 %

Lännenelokuva

 • yksinäinen sankari
 • taidokas
 • sankari aina oman alansa paras
 • antagonistilla taloudellisia päämääriä, mikään ei saa estää
 • maaseutu runollinen
 • järjestäytyneen yhteiskunnan ja primitiivisyyden välinen ristiriita
 • draama kulkee sovittujen sääntöjen mukaan
 • ristiriidat ratkaistaan toimimalla

Gangsteri elokuva

 • nousu ja tuho
 • siirtolainen
 • kaupungissa
 • voima tulee tahdosta saada valtaa
 • viidakonlait
 • laajasti syntyperälleen ja juurilleen
 • antagonisti on yhteiskunta
 • menestys materiaalina
 • ei painoarvoa miesten ja naisten välisille suhteille
 • nykyään sankari on jatkuvasti väkivaltaisempi

Film Noir

 • petos; henkilökohtainen, yht. kunnallinen
 • toivo paremmasta toisen henkilö kautta
 • päähenkilöiden suhde latautunut ja seksuaalinen
 • petoksen uhri (yleensä mies)
 • väkivalta seuraa petoksesta
 • ongelmana on kaupunki ja sen edustama järjestäytynyt yhteiskunta
 • ei lapsia
 • seksuaalisuus
 • seksi ja väkivalta syy-seuraus -suhteessa
 • yksinäisyyden tunne
 • symboloi painajaisia

Melodraama

 • naapureiden dramatisoitu elämä
 • päähenkilö voi olla nainen
 • selkeä arvojärjestys
 • päähenkilö rikkoo valtarakenteita vastaan
 • kauneus ja älykkyys ei kulje käsikädessä
 • päähenkilön käyttäytyminen uhka yhteiskunnalle
 • päähenkilöä ei tueta
 • itsellä usko asiaansa
 • kiinni ajassa
 • idealismi, kyynisyys
 • tarina voimasta ja voimattomuudesta

Tilannekomedia

 • konfliktien seuraus synnyttää huumoria
 • päähenkilö on aina mies
 • sijoittuu nykyaikaan
 • rikkoo arvoja vastaan
 • menetetyt arvot kunniaan
 • päähenkilö eristetään/eristyy
 • yhteiskunnallisia aiheita
 • toimimattomat perheet ja parisuhteet yleisimpiä

Kauhuelokuva

 • painajaiset ja alitajunta
 • päähenkilö on usein uhri
 • miksei henkilöt lähde pois?
 • antagonisti syntyy tieteellisen, teknisen tai sosiaalisen epäonnistumisen tuloksena
 • uskonto konfliktien välittäjänä
 • lapsilla erikoisia voimia, aikuisilla jalat maassa
 • ulkopuolelta ei voi tulla apua tai pelastusta
 • paikka on tärkeä
 • tapahtumat ei järjellisesti selitettävissä
 • hirviöllä voi olla humaaneja piirteitä

Sci-Fi, Science Fiction

 • päähenkilö viaton sivustaseuraaja
 • voi voittaa tai hävitä
 • ihmissuhteet edustaa toivoa
 • antargonisti voi olla tiedemies tai tuote
 • lopputulos toiveikas
 • miljöö voi olla mitä/mikä tahansa, ystävällinen antagonisteille
 • juoni kertoo päähenkilö reagoimisesta uhkaan

Sotaelokuva

 • kansallinen melodraama ”kuinka yksilö selviytyy”
 • päämäärä selviytyminen
 • päähenkilön arvot testataan
 • inhimillisen käyttäytymisen kaksi puolta
 • väkivalta
 • ihmissuhteet tärkeitä
 • poliittinen näkökulma
 • näkökulma voi vaihdella
 • yksittäinen ihminen

Seikkailuelokuva

 • pojat estää seuraukset
 • messiaaninen hahmo joka estää maailman tuhoutuminen
 • ylivertainen
 • kyvyllisesti ja älyllisesti paras
 • lapsenkaltainen
 • kohtaa monia haasteita
 • juoni tärkein, ei henkilön moniulotteisuus
 • mitä vaativampi antagonisti, sitä suurempi menestys
 • huumori ja itsensä väheksyminen
 • ihmissuhteet pinnallisia
 • seksi/väkivalta eivät syvällisiä
 • rituaaleja ja mytologiaa paljon
 • stereotypiat vahvoja

Urheiluelokuvat

 • yksilöntarina
 • lahjakas
 • joku estää sitä olematta paras
 • testaa itseään
 • yhteiskunnallisesti merkittävä urheilulaji
 • panokset isot
 • Mentor
 • time lock” johonkin mennessä pitää jotain tehdä – halpaa jännitettä
 • perhe
 • rituaalit keskeisessä osassa

Elämäkertaelokuva

 • aiheet ”kuolemattomia”
 • päähenkilö erityisen lahjakas ja sopeutumaton
 • lahjakkuus kehittyy ristiriidoista yhteiskuntaa vastaan
 • ”väärin ymmärretty nero”
 • tavoitteet tavallisuudesta poikkeavat
 • antagonisti on esim. aika, tietämättömyys,
 • viritykseltään uskonnollinen
 • ihmissuhteet epäonnistuu
 • kriittinen hetki (normaalit tajuaa teon nerokkuuden)
 • päähenkilön elämän traagisuus

Satiiri

 • ristiriita yht. tai poliittiseen aiheeseen
 • tarkka näkökulma
 • huumori ja viha vuorottelee
 • fantasiaa
 • aggressio kasvaa järjettömiin mittasuhteisiin
 • ihmissuhteet tilapäisiä / lyhytaikaisia
 • muistuttaa kauhuelokuvaa
 • katsoja on uhri

Eeppinen elokuva

 • joku kertoo jollekin jotain
 • näkyvä kertoja
 • pitkän aikavälin tapahtumat
 • runkona tapahtumasarja
 • erillisiä kohtauksia
 • kertojan näkökulma
 • juoni ei tarjoa apua
 • konflikti jokaiseen kohtaukseen
 • katsojan täytyy ymmärtää
 • voi olla draamallista rakennetta

Eeppinen elämäntarina

 • kronologinen
 • yksilön elämänkohtalot
 • romaanifilmatisointi
 • Truffant: Jules and Jim

Eeppinen matka

 • etenee tilassa, fyysisiä siirtymiä
 • ympäristö muuttuu
 • henkilöt paossa tai etsimässä jotain
 • matka on metafora
 • road movie lähellä

Eeppinen tilannekuvaus

 • tarkastelupaikka
 • elokuvan todellisuus antaa elämyksiä
 • liikkuu kehinä

Eeppinen tutkimus

 • eri näkökulmia
 • jotain on tapahtunut, mitäköhän on tapahtunut

Monitasorakenne

 • tarinat ei liity millään tavalla toisiinsa

Episodirakenne

Vapaa assosiaatio

Eeppisen elokuvan elementtejä

 • karismaattinen päähenkilö
 • moraalinen taistelu
 • realistisen maailman kuvaus
 • tragiikka

Kertojan käyttäminen tarinassa:

 • kertomisajan suhde tapahtumaan
 • miten aika on vaikuttanut
 • kertomistilanne
 • kertojan suhde tapahtumiin
 • mitä kertoja tuo tarinaan
 

Jani Kiviranta

18 vuotta markkinointiviestinnän parissa ja edelleen joka päivä oppii jotain uutta. Intohimona design, hyvät käytännöt ja paremmat palvelut.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *