Press enter to see results or esc to cancel.

Elokuvakäsikirjoitus

Pengoin vanhoja tiedostojani ja käsiini sattui opiskeluaikaiset muistiinpanoni käsikirjoitusopeista. Josko näistä lähinnä luetteloiduista asioista olisi jollekin hyötyä – toivottavasti.

Lineaarinen tarinankerronta

Tarinan perusrunko koostuu kolmesta näytöksestä, joiden sisällöt voivat vaihtaa paikkaa. Yksi vaihe voi olla vain yksi lause tai kestää pidempäänkin.

1. Näytös

 • I. Ordinary world
 • II. Call to adventure
 • III. Refusal
 • IV. Meeting with mentor
 • V. First treshold

2. Näytös

 • VI. Tests, allies, enemies
 • VII. Approach to inmost cave
 • IIX. Ordeal (tulikoe)
 • IX. Reward

3. Näytös

 • X. Road back
 • XI. Resurrection
 • XII. Return with the elexir

Muista, että sankarin pitää kohdata käänteet yksin.

Arkkityypit

Vältä suurimpia kliseitä hahmojesi suunnittelussa.

 • Hero
 • Mentor
 • Threshold Guardian
 • Herald (sanansaattaja, viestintuoja)
 • Shapeshifter (saattaa esiintyä erilaisissa rooleissa)
 • Shadow (päävastustaja)
 • Trickster (koominen hahmo)

Katsoja tai lukija nauttii samaistuessaan ja tunnistaessaan arkkityypin lähipiiristään. Mieti ja valitse hahmot tarinan ehdoilla: kaikkia ei ole pakko käyttää, jos tarina ei sitä vaadi. Hahmot voivat sisältää myös alatyyppejä: sankari voi olla myös koominen hahmo jne.

Sankari

 • ”minä”
 • katsojan tulisi samaistua
 • irtautuminen perheestä tai yhteisöstä
 • Millainen ihminen on? Tutustuminen maailmaan?

Muista myös:

 • kasvu (aktiivinen, toiminta)
 • uhrautuminen
 • kuoleman kohtaaminen
 • sankari voi olla välillä joku toinenkin
 • sankarin puutteet

Sankari voi olla yhdistelmä eri arkkityyppejä ja muuttua hetkellisesti toiseksikin arkkityypiksi. Sankarilla on tahto tai ei ole tahtoa (jossain vaiheessa pitää tulla tahto (elokuvan rahoittajat ei suosi ”ei-tahtovaisian”))

Antisankarit

Arkkityyppi on ulkopuolella esim. yhteisöä ja jonka itsetunto on heikko. Tyyppi usein kyyninen tai traaginen.

 • ryhmäorientoituneet (aasialainen tyyli): ryhmässä, sitten pois ja pyrkimys takaisin ryhmään.
 • yksinäiset sankarit (westerntyyli): alussa yksinäinen, menee yhteisöön, lähtee omille teilleen
 • muutoksen aiheuttajat (tv-sarjat, komediat, ei muutu itse, muuttaa muut)

Sankareiden matka

Matka on ihmisen kasvutarina. Matkalla mukana mm.

Mentor (oppi-isä)

 • opettaa ja suojelee
 • edustaa hyvää
 • usein entisiä sankareita

Hänen rooli

 • toimia opettajana
 • lahjoittajana (esim. apuväline, jonka sankarin on ansaittava)
 • keksijänä
 • sankarin omatuntona
 • motivoijana
 • ”upottajana” (voi kertoa tiedon, jota käytetään esim. tarinan lopussa. (Beckett: Näytä katsojalle mitä se haluaa, mutta eri tavalla kuin hän luulee))
 • seksuaalinen opettajana

Erilaiset oppi-isät

 • paha oppi-isä (pakottaa sankarin oppimaan lisää)
 • langenneet oppi-isät (on vielä omalla matkallaan)
 • pysyvät/osaajat (esim. Q James Bondissa)
 • heitä voi olla matkalla useita
 • komediallinen
 • shamaani (pystyy kertomaan tuntemattomasta maailmasta)
 • moniulotteinen
 • sisäinen sankari

Oppi-isä voi tulla milloin tahansa tarinaan (usein kuitenkin I. näytöksessä)

Treshold Guardian

 • esteitä
 • antagonisteja (päävastustajia)
 • testaa sankaria
 • ohi pääsemiseksi sankarilla useita vaihtoehtoja
 • tärkeää tunnistaa
 • liittolaiseksi
 • mitä suurempi vastus, sitä suurempi sankari
 • sankari tuntee myötätuntoa
 • ei tarvitse olla fyysinen
 • sankarin suurimpia tehtäviä on voittaa treshold guardian

Herald (sanansaattaja)

 • I näytöksessä (kutsu seikkailuun), milloin tahansa
 • asettaa haasteen ja antaa tietoa tulevasta
 • horjuttaa sankaria (”herättelee”)
 • kutsu muutokseen (erittäin tärkeä!!!)
 • ei tarvitse olla fyysinen hahmo
 • sankarin motivointi
 • positiivinen, negatiivinen, neutraali
 • juonellisesti voidaan antaa esim. katsojalle tieto haasteesta, mutta ei sankarille

Shapeshifter

 • vastakkainen sukupuoli
 • muuttuu jatkuvasti
 • ystävä/vihollinen, mitä tahansa
 • maskuliini/feminiini
 • katalysaattori (muutoksen aikaansaaja)
 • epäilys ja jännitys
 • femme fatale/homme fatale
 • joskus sankari itse

Shadow

 • pimeys
 • roisto, antagonisti, vihollinen
 • trauma, syyllisyys (edustaa näitä puolia itsessämme)
 • haastaa taisteluun
 • tarina on niin hyvä kuin roistokin
 • voi olla pelkästään sisäinen
 • voi ”naamioitua”
 • myös hyviä ja ihailtavia piirteitä
 • haavoittuvia ja heikkoja
 • ulkoiset tuhottava
 • sisäiset voimattomiksi (esim. korkeanpaikankammo)
 • mikä tahansa puoli

Trickster

 • kujeilu ja halu muuttua
 • kaikki koomiset hahmot
 • pärjää älyllä
 • palauttaa sankarin ja katsojan maanpinnalle
 • nauru on oleellista
 • peloton
 • myös sankari voi olla
 • ”jekuttaja sankari”
 • pärjää älyllään itseään voimakkaampia vastaan

”Itketä paljon, naurata vähän”

HENKILÖT

Aristoteles kuvasi henkilöitä: toimivia ihmisiä, ketkä ovat jonkinlaisia luonteeltaan.

4 vaatimusta:

 • jalous
 • soveliaisuus
 • totuudenmukaisuus
 • johdonmukaisuus

Syd Field (Screenplay-kirjan tekijä, www-sivut)

 • tarina koituu päähenkilölle
 • josta tarina kertoo
 • jonka muuttumista tulee kiehtovaa

Jaa henkilöhahmot kahteen kategoriaan:

 • sisäinen
 • ulkoinen

Millaiset suhteet hahmoilla on muihin henkilöihin tai itseensä. Henkilöt on tunnettava läpikotaisin.

3 perustekijää

 • ammatillinen
 • henkilökohtainen
 • yksityinen

Ota erilaista näkökulmaa:

 • mistä roolista katsoo maailmaa
 • asenne: positiivinen, negatiivinen
 • persoonallisuus: ”vilkas, hidas”
 • käyttäytyminen
 • 1) psykologinen 2) biografinen

Draamaa syntyy henkilön päämäärästä, toiminnasta ja esteistä.

1. näytös

I Ordinary World

ALUN PAINEET

 • nimi
 • aloituskuva
 • prology / backstory

Tavallinen maailma, jossa tarina tapahtuu.

 • ristiriita
 • tausta / konflikti

Vastakohta

Kysymysten asettaminen

 • useita kysymyksiä
 • toimintaa

Sisäiset / ulkoiset ongelmat (persoonallisia heikkouksia ja ongelmia)

SANKARIN SISÄÄNTULO

 • toiminta
 • samaistuminen ja tunnistaminen

Vajavainen sankari

 • saduissa perheenjäsen puuttuu

Tapahtuu traaginen virhe

 • tuhoava
 • hamartia (erehdyksestä johtuva virhetoiminta)
 • hybris (ylimielinen, ego liian suuri tunnistaakseen ongelmansa)
 • kaikilla moniulotteisilla henkilöillä

Haavoittuneet sankarit

 • ulkokuori peittää
 • näkyvä tai emotionaalinen
 • monet tarinat kertovat paranemisesta

Millaiset panokset pelissä on?!?!?!?!

 • katsojan pitää tietää (elämän ja kuoleman kysymys)

Backstory ja ekspositio

 • katsoja ymmärtää sankaria
 • alateksti (ei puhuta suoraan)
 • rankimmat salaisuudet vähitellen
 • vaikeaa kirjoittaa (jos liian hidas – kyllästyy, liian nopea – vesittyy)

Teema

 • tavallisessa maailmassa paljastettava
 • pitää päättää etukäteen
 • auttaa yksitäisissä kohtauksissa
 • sankarilla ei välttämättä mitään ongelmia alussa

II The Call to Adventure

 • staattinen, mutta epävakaa
 • lisäenergiaa
 • päähenkilön esittelyn jälkeen
 • viesti
 • yhdenaikaisuus
 • houkutus (syy miksi lähteä seikkailuun)
 • sanansaattaja tuo viestin (sankari svoikin erehtyä viestintuojasta (onkin paha), kutsun todellisuus)

Tiedusteluretki

 • taistelu (pedataan taistelua)

Harhaanjohtaminen ja epämukavuus

Puute

 • sankari lähtee palauttamaan kadonnutta esinettä
 • ei vaihtoehtoa (kuole tai lähde)
 • monta kutsua (Hollywood: 2 kieltäytyy, 3. lähtee)
 • kutsu on valintaprosessi

III Refusal of the Call

 • pelko/epäröinti
 • sankari valmis menettämään henkensä
 • ehditään pohtia tehtävää (katsoja ehtii miettiä)
 • vähättely (ei haluaisi lähteä matkalle)
 • tekosyyt (halpaa komediaa)
 • itsepintainen kieltäytyminen johtaa tragediaan
 • ristiriitainen
 • myönteinen kieltäytyminen (esim. pelastaa henkensä, jos ei lähde)
 • taiteilijat (sosiaalinen kieltäytyminen, jotta voi toteuttaa jotain suurempaa)

Tahtovat sankarit

 • etsijät (vihkiytyneet johonkin tehtävän)
 • katsojalle näytettävä vaarat

Portinvartijat

 • kyseenalaistavat sankaria ja hänen kyvykkyyttä hoitaa tehtävät
 • tiettyjä rajoja ei saa ylittää

Salainen ovi

 • noin ei saa tehdä, mutta sankari tekee
 • kieltäytyminen voi olla lyhyt
 • luonne kertoo merkityksen
 • painopiste voi muuttua

Tässä kohdassa noin. 17 min. on kulunut  kahden tunnin elokuvasta!

IV Meeting with the mentor

 • valmistelut oppi-isän avustuksella
 • oppi-isä antaa jotain pelin voittamiseksi
 • elävä, tietokone, kirja, tietous
 • konflikti
 • tunnesuhde
 • kentauri
 • tarina liikkeelle
 • vahvistaa psyykettä
 • vältä kliseitä
 • oppi-isä voi johtaa harhaan
 • suhde voi muuttua traagiseksi
 • kohtuuttomia vastapalveluksia
 • oma itse

V Crossing the first treshold

I näytöksen loppu

 • ulkopuolinen voima
 • tarinan suunta muuttuu
 • plot point (in english)
 • myös sankarin sisältä (kysymys, pitääkö muuttua johonkin suuntaan)
 • yhdistelmä
 • portinvartijoita alkaa ilmestyä; miten ohitetaan (testataan sankaria)
 • illuusioita (ei todellista uhkaa)
 • hyppy tuntemattomaan (meno toiseen maailmaan)

Point of No Return – päähenkilö ei voi palata enää alkuun

2. Näytös

VI Testejä: ystäviä ja vihollisia

– erityisesti maailma mahdollisimman suuri vastakohta, fyysinen tai sisäinen- vaarallisempi- testaus- upotus, ansa- ketkä ystäviä, ketkä vihollisia- sankarin partneri, jekuttaja tai oppi-isä

Ryhmät

 • jäsenillä erityistaitoja
 • kilpailijat ryhmän sis.
 • heikkouksia ja vahvuuksia
 • todelliset viholliset
 • vastustajilla voi olla naamio
 • kilpailija on voittamassa (kyse ei ole kuolemasta ja elämästä)
 • uudet säännöt
 • miten toimitaan paineen alla
 • luodaan henkilöiden väliset suhteet
 • katsoja oppii tuntemaan henkilöt
 • sankari kerää voimia

VII Approach to inmost cave

 • sankari matkustaa kohti keskusta
 • portinvartijoita ja testejä
 • tehdään suunnitteluja
 • romanssi
 • röyhkeä lähestyminen -> rangaistus
 • lisätietoa
 • harhaanjohtaminen
 • kokemuksesta auttavat selviämään jatkosta
 • erityisiä maailmoja voi olla useita, luo jännitettä
 • nöyryys ja tietoisuus
 • näytetään opittuja asioita
 • tunne aseena
 • muistutus, ettei ole helppoa
 • rikotaan ‘status quota’
 • elämän ja kuoleman välimaasto
 • takaiskuja
 • panokset kasvaa
 • aikaraja
 • lopulta sankari aina yksin
 • ‘keskusta’ puolustetaan kaikin keinon
 • valtataisteluja
 • sankari saattaa muuttua vastustajaksi
 • pelko täytyy voittaa tahdonvoimalla

IIX The ordeal (tulikoe)

 • kaikkein pyhin
 • suurin haaste
 • sankarin on kuoltava
 • selviytyvät suurimmasta testistä
 • muutos
 • tarinan kriisikohta

2.näytöksen rakenne on erittäin tärkeä. Kriisikohta erottaa tarinan eri osat toisistaan. Mikään ei ole niin kuin ennen. Todistaja (edustaa katsojaa)

kuoleman läheisyys katsojalle

 • jännite vapautetaan
 • vuoristorata
 • kuoleman huijaus
 • oppi-isän kuolema
 • kostuu sankarin kuolemaksi
 • tarinan roisto pitää tuoda tullessaan
 • roistoa tarvitaan muutokseen
 • varjo edustaa sankarin pelkoja
 • ulkoistaminen: toiminnalla pitäisi näyttää pelot
 • oman minän joitakin puolia
 • jos roisto kuolee, niin siirrytään psyykkiselle puolelle
 • kuolemalla aina hintansa
 • 1) Sankari matkustaa kuoleman/hulluuden rajoille (toinen henkilö apuun) 2) Romanttinen/fyysinen kriisi
 • vastakkaiset sisäiset voimat (Armoton: pitää tappaa hyvän teon tehdäkseen)
 • vastakkaisten voimien tulee olla tasapainossa
 • uskon kriisi

Psyko

 • suurin tulikoe
 • sankari vaihtuu
 • ei jälleensyntymää
 • auktoriteetin vastustaminen
 • myyteissä minän kuolema
 • jumalallisuus
 • seuraukset

IX Reward

 • juhlat
 • käydään läpi kokemuksia
 • tutustutaan henkilöihin jälleen
 • rakkauskohtaus
 • ”sankari saa aarteen”
 • symbolinen esine
 • varastaminen
 • korkea hinta
 • havaintokyky
 • itsetuntemus
 • vääristyminen | ylimielinen
 • aliarvioi merkityksen
 • taantuminen

3. Näytös

X The road back

 • valintatilanne
 • intensiteetti kasvaa
 • paluu ei saa olla helppo
 • tärkeintä on motivointi
 • vastustajasta/vastustajista eroon
 • vastustaja voi olla muuttanut muotoaan
 • takaa-ajot
 • yleisön herättely
 • sankari saattaa joutua luopumaan esineistä
 • perässä roistot tai ihailijat
 • tahi roiston pako
 • paluu voi olla lyhyt, vaikka 1 kohtaus
 • uusi päämäärä

XI The resurrection

 • tarinan kliimaksi
 • kuoleman kohtaaminen ja uudistutuminen, panokset isommat kuin tulikokeessa
 • sankari säilyttää opit
 • viimeinen taistelu
 • sankarin oltava yksin
 • ”showdown”
 • traaginen sankari kuolee
 • valintavaihtoehtoja
 • romanttinen valinta
 • ”hiljainen” kliimaksi myös mahd.
 • toisiaan seuraavat kliimaksit
 • katharsis
 • vapautuminen, puhdistuminen

XII Return with the elixir

 • yhteisön parantuminen
 • eri juonet päätetään

KAKSI TARINAN LOPETUKSEN MUOTOA

suljettu loppu (Hollywood)

 • kerronta palautuu alkuun
 • näytetään muutos
 • ”happy ending”

avoin loppu

 • tarina jatkuu katsojan mielessä
 • moraali jää katsojalle

PALUUN FUNKTIOT

 • vaikuttaa katsojan tunteisiin
 • ”suden kuoppa”
 • jotakin odottamatonta
 • ironia ja kyynisyys
 • synnin palkka suhteessa syntiin
 • epäoikeudenmukainen loppu jos kuva epäoikeudenmukaisesta maailmasta
 • viisaus
 • tragedioissa oppi välitetään eteenpäin
 • ”surullisempi, mutta viisaampi”
 • ”surullisempi, eikä yhtään viisaampi”

EPILOGI

”sudenkuopat”

 • liian äkkinäinen/pitkitetty loppu
 • yllätyksetön loppu
 • sivujuonet loppuun; ”kolme iskua” l. sivujuonen kehitys näytettävä leffan aikana
 • pidä tarina yksinkertaisena
 • keskittäminen
 • täsmällisyys

Henkilökaari

I. näytös

 • 1. Rajallinen tietoisuus ongelmasta
 • 2. Kutsu seikkailuun -vaihe: tietoisuuden kasvu
 • 3. Vastahakoinen, pelottaa
 • 4. Vastahakoisuuden voittaminen
 • 5. Muutokseen sitoutuminen

II. näytös

 • 6. Muutosta koetellaan. Esteitä.
 • 7. Valmistautuminen suureen muutokseen
 • 8. Osallistuminen suureen muutokseen (yksin!)
 • 9. Palkinto. Osallistumisen seuraamukset. Takaiskujakin.

III. näytös

 • 10. Uudelleen sitoutuminen
 • 11. Lopullinen osallistuminen
 • 12. Ongelman hallinta

– sankarin viimeinen mahdollisuus. Hamartiat ei enää.- valesankari esiin, yrittää varastaa shown – todisteet- uhraus- sankari saanut jotakin jokaiselta- show, don’t tell

Elokuvien lajityypit

draama 10-40% komedia 60-90 %

Lännenelokuva

 • yksinäinen sankari
 • taidokas
 • sankari aina oman alansa paras
 • antagonistilla taloudellisia päämääriä, mikään ei saa estää
 • maaseutu runollinen
 • järjestäytyneen yhteiskunnan ja primitiivisyyden välinen ristiriita
 • draama kulkee sovittujen sääntöjen mukaan
 • ristiriidat ratkaistaan toimimalla

Gangsteri elokuva

 • nousu ja tuho
 • siirtolainen
 • kaupungissa
 • voima tulee tahdosta saada valtaa
 • viidakonlait
 • laajasti syntyperälleen ja juurilleen
 • antagonisti on yhteiskunta
 • menestys materiaalina
 • ei painoarvoa miesten ja naisten välisille suhteille
 • nykyään sankari on jatkuvasti väkivaltaisempi

Film Noir

 • petos; henkilökohtainen, yht. kunnallinen
 • toivo paremmasta toisen henkilö kautta
 • päähenkilöiden suhde latautunut ja seksuaalinen
 • petoksen uhri (yleensä mies)
 • väkivalta seuraa petoksesta
 • ongelmana on kaupunki ja sen edustama järjestäytynyt yhteiskunta
 • ei lapsia
 • seksuaalisuus
 • seksi ja väkivalta syy-seuraus -suhteessa
 • yksinäisyyden tunne
 • symboloi painajaisia

Melodraama

 • naapureiden dramatisoitu elämä
 • päähenkilö voi olla nainen
 • selkeä arvojärjestys
 • päähenkilö rikkoo valtarakenteita vastaan
 • kauneus ja älykkyys ei kulje käsikädessä
 • päähenkilön käyttäytyminen uhka yhteiskunnalle
 • päähenkilöä ei tueta
 • itsellä usko asiaansa
 • kiinni ajassa
 • idealismi, kyynisyys
 • tarina voimasta ja voimattomuudesta

Tilannekomedia

 • konfliktien seuraus synnyttää huumoria
 • päähenkilö on aina mies
 • sijoittuu nykyaikaan
 • rikkoo arvoja vastaan
 • menetetyt arvot kunniaan
 • päähenkilö eristetään/eristyy
 • yhteiskunnallisia aiheita
 • toimimattomat perheet ja parisuhteet yleisimpiä

Kauhuelokuva

 • painajaiset ja alitajunta
 • päähenkilö on usein uhri
 • miksei henkilöt lähde pois?
 • antagonisti syntyy tieteellisen, teknisen tai sosiaalisen epäonnistumisen tuloksena
 • uskonto konfliktien välittäjänä
 • lapsilla erikoisia voimia, aikuisilla jalat maassa
 • ulkopuolelta ei voi tulla apua tai pelastusta
 • paikka on tärkeä
 • tapahtumat ei järjellisesti selitettävissä
 • hirviöllä voi olla humaaneja piirteitä

Sci-Fi, Science Fiction

 • päähenkilö viaton sivustaseuraaja
 • voi voittaa tai hävitä
 • ihmissuhteet edustaa toivoa
 • antargonisti voi olla tiedemies tai tuote
 • lopputulos toiveikas
 • miljöö voi olla mitä/mikä tahansa, ystävällinen antagonisteille
 • juoni kertoo päähenkilö reagoimisesta uhkaan

Sotaelokuva

 • kansallinen melodraama ”kuinka yksilö selviytyy”
 • päämäärä selviytyminen
 • päähenkilön arvot testataan
 • inhimillisen käyttäytymisen kaksi puolta
 • väkivalta
 • ihmissuhteet tärkeitä
 • poliittinen näkökulma
 • näkökulma voi vaihdella
 • yksittäinen ihminen

Seikkailuelokuva

 • pojat estää seuraukset
 • messiaaninen hahmo joka estää maailman tuhoutuminen
 • ylivertainen
 • kyvyllisesti ja älyllisesti paras
 • lapsenkaltainen
 • kohtaa monia haasteita
 • juoni tärkein, ei henkilön moniulotteisuus
 • mitä vaativampi antagonisti, sitä suurempi menestys
 • huumori ja itsensä väheksyminen
 • ihmissuhteet pinnallisia
 • seksi/väkivalta eivät syvällisiä
 • rituaaleja ja mytologiaa paljon
 • stereotypiat vahvoja

Urheiluelokuvat

 • yksilöntarina
 • lahjakas
 • joku estää sitä olematta paras
 • testaa itseään
 • yhteiskunnallisesti merkittävä urheilulaji
 • panokset isot
 • Mentor
 • time lock” johonkin mennessä pitää jotain tehdä – halpaa jännitettä
 • perhe
 • rituaalit keskeisessä osassa

Elämäkertaelokuva

 • aiheet ”kuolemattomia”
 • päähenkilö erityisen lahjakas ja sopeutumaton
 • lahjakkuus kehittyy ristiriidoista yhteiskuntaa vastaan
 • ”väärin ymmärretty nero”
 • tavoitteet tavallisuudesta poikkeavat
 • antagonisti on esim. aika, tietämättömyys,
 • viritykseltään uskonnollinen
 • ihmissuhteet epäonnistuu
 • kriittinen hetki (normaalit tajuaa teon nerokkuuden)
 • päähenkilön elämän traagisuus

Satiiri

 • ristiriita yht. tai poliittiseen aiheeseen
 • tarkka näkökulma
 • huumori ja viha vuorottelee
 • fantasiaa
 • aggressio kasvaa järjettömiin mittasuhteisiin
 • ihmissuhteet tilapäisiä / lyhytaikaisia
 • muistuttaa kauhuelokuvaa
 • katsoja on uhri

Eeppinen elokuva

 • joku kertoo jollekin jotain
 • näkyvä kertoja
 • pitkän aikavälin tapahtumat
 • runkona tapahtumasarja
 • erillisiä kohtauksia
 • kertojan näkökulma
 • juoni ei tarjoa apua
 • konflikti jokaiseen kohtaukseen
 • katsojan täytyy ymmärtää
 • voi olla draamallista rakennetta

Eeppinen elämäntarina

 • kronologinen
 • yksilön elämänkohtalot
 • romaanifilmatisointi
 • Truffant: Jules and Jim

Eeppinen matka

 • etenee tilassa, fyysisiä siirtymiä
 • ympäristö muuttuu
 • henkilöt paossa tai etsimässä jotain
 • matka on metafora
 • road movie lähellä

Eeppinen tilannekuvaus

 • tarkastelupaikka
 • elokuvan todellisuus antaa elämyksiä
 • liikkuu kehinä

Eeppinen tutkimus

 • eri näkökulmia
 • jotain on tapahtunut, mitäköhän on tapahtunut

Monitasorakenne

 • tarinat ei liity millään tavalla toisiinsa

Episodirakenne

Vapaa assosiaatio

Eeppisen elokuvan elementtejä

 • karismaattinen päähenkilö
 • moraalinen taistelu
 • realistisen maailman kuvaus
 • tragiikka

Kertojan käyttäminen tarinassa:

 • kertomisajan suhde tapahtumaan
 • miten aika on vaikuttanut
 • kertomistilanne
 • kertojan suhde tapahtumiin
 • mitä kertoja tuo tarinaan