Press enter to see results or esc to cancel.

WordPress vinkkejä, osa 1

Tässä muutama vinkki WordPress-sivuston ylläpitäjille, miten .htaccess-tiedostoa muokkaamalla saat käyttöösi näppäriä ominaisuuksia.

”Sivustoa päivitetään”

Haluat varmasti ohjata kävijät ylläpidosta kertovalle sivulle silloin, kun muokkaat esim. ulkoasua.

#UPDATING SITE
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/offline.html$
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^111\.222\.333\.444
RewriteRule $ /offline.html [R=302,L]

Rivillä kolme kerrotaan väliaikaisen sivun osoite. Rivillä neljä päästetään oma IP-osoitteesi läpi varsinaiselle sivustolle. Rivillä viisi estetään Google indeksoimasta väliaikaista sivuasi.

Latausnopeutta välimuistilla

Voit hyödyntää kävijän selaimen välimuistia nopeuttamaan sivustosi latautumista.

#CACHING ON
FileETag MTime Size
<ifmodule mod_expires.c>
<filesmatch ""\.(jpg|gif|png|css|js)$"">
ExpiresActive on
ExpiresDefault ""access plus 1 year""
</filesmatch>
</ifmodule>

Sivusto ilman www-alkua

Voit yksinkertaistaa domain-osoitteesi pelkäksi http://omasivusto.com -osoitteeksi.

# Redirecting
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.omasivusto.com)(:80)? [NC]
RewriteRule ^(.*) http://omasivusto.com/$1 [R=301,L]
order deny,allow

Kuvien kuumalinkityksen estäminen

Jotkut saattavat linkittää sivujesi kuvat, jolloin liikenne sivustollesi kuormittaa palvelinta turhaa. Voit estää kuvien kuumalinkituksen näin:

Options +FollowSymlinks
# Protect from Hotlinking
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(.+.)?omasivusto.com/ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?google.com/.*$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteRule .*.(jpe?g|gif|bmp|png|zip|rar)$ http://omasivusto.com/polku/jossa/sijaitsee/kuva.jpe [L]

Huomasithan, että kuvan pääte ei ole .jpg vaan jpe. jotta voisit kuitenkin näyttää korvaavan kuvan linkittäjän sivustolla. Googlen välimuisti ja kuvahaku voidaan päästää sivuille esimerkkirivin viisi mukaisesti.