Press enter to see results or esc to cancel.

Lisää ominaisuuksia vai ei?

Vinkiksi sovellusten tilaajille ja tekijöille: Apple on laatinut erittäin osuvan dokumentin siitä, mitä asioita on hyvä huomioida kehitettäessä softaa – vaikka sitä ”kaiken ratkaisevaa” ohjausjärjestelmää…

Lisättäessä ominaisuuksia sovellukseen, on syytä punnita niitä kustannuksia (ei ainoastaan taloudellisessa mielessä), joita lisäys aiheuttaa suhteessa saataviin etuihin. Aina, kun lisäät ominaisuuden sovellukseen, on huomioitava seuraavat asiat:

  • sovelluksesi kasvaa
  • sovelluksesi hidastuu
  • sovelluksen käyttöliittymä tulee monimutkaisemmaksi
  • käytät aikaasi uusien ominaisuuksien tekemiseen sen sijaan, että jalostaisit olemassa olevia
  • sovelluksen ohjeet tulevat laajemmiksi
  • uudet ominaisuudet voivat vaikuttaa haitallisesti olemassa oleviin
  • sovelluksen testaukseen tarvittava aika pitenee

Kun valitset oleelliset ominaisuudet sovelluksellesi ja varaat sopivat resurssit näiden ominaisuuksien huippuunsa hiomiseen, säästät aikaa ja vaivaa myöhemmin. Valitsemalla epäoleellisia ominaisuuksia tai liian pienet resurssit käyttöliittymäsuunnitteluun, arkkitehtuurin suunnitteluun, testaukseen ja dokumentointiin, se aiheuttaa jatkossa monesti yllättäviä kustannuksia ohjelmavirheiden korjausten muodossa. Myös lisäkustannukset siitä, kun käyttäjät eivät osaa käyttää sovellustasi, ovat arvaamattoman suuret.

Jos ominaisuus hyödyttää 80% käyttäjistä, lisää se

Muuten ominaisuus kanttaa tiputtaa pois. Jos suunnittelet 20% power usereille, sovelluksesi ei välttämättä ole enää 80% mielestä käytettävä. Vaikka pieni ryhmä power usereista esittäisi hyviä ideoita sovelluksen kehittämiseksi, kannattaa idea testata kuitenkin tällä 80% ryhmällä.