SilverStripe 4 palvelinasetukset

SilverStripe 4 vaatii palvelimelta php-moduuleja – mm. php-intl. Mikäli olet lisäämässä omalle palvelimelle esim. php7.2 version, kannattaa asentaa seuraavat ominaisuudet samalla, silmällä pitäen SilverStripe 4 versiota (SS4 versiota koskevat moduulit vahvennettuna): ./configure –prefix=/opt/php-7.2 –with-pdo-pgsql –with-zlib-dir –with-freetype-dir –enable-mbstring –with-libxml-dir=/usr –enable-soap –enable-calendar –with-curl –with-zlib –with-gd –with-pgsql –disable-rpath –enable-inline-optimization –with-bz2 –with-zlib –enable-sockets –enable-sysvsem –enable-sysvshm –enable-pcntl –enable-mbregex –enable-exif –enable-bcmath …

Continue reading